Mijn favorieten

Taxaties

Het is van groot belang om te weten welke taxateur je kunt vragen voor je benodigde taxatie. Hiervoor geeft het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) de oplossing. Gecertificeerde makelaars staan ingeschreven in dit register. Zij hebben een onderverdeling in de kamers wonen (W), bedrijfsvastgoed (BV), landelijkvastgoed(LV) en WOZ.
 
De Roo Makelaardij kan je van dienst zijn bij het taxeren van woonhuizen, bedrijfspanden. Een woning of bedrijfspand kan om meerdere redenen worden getaxeerd.
 
  • Hypotheek verkrijging (NWWI)
  • Aankoop
  • Verkoop
  • Fiscale reden (WOZ, activeren/deactiveren op een balans, etc.)
  • Verzekering (herbouwwaarde)
  • Etc.
 
GEVALIDEERDE TAXATIE
Voor de financiering van een hypotheek met NHG (en steeds vaker ook voor niet NHG-hypotheken) is een “gevalideerd” taxatierapport verplicht. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én zijn taxatierapporten voldoen aan de daarvoor opgestelde strenge kwaliteitseisen.
 
Door het valideren gaat het bij een taxatierapport echt om de onderbouwing van de marktwaarde en is het taxatierapport meer dan een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.
 
In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken is bepaald dat één van de pijlers (de zogenaamde “loan to value”) waarop de maximale financiering van de woning wordt berekend als basis de marktwaarde heeft. Deze marktwaarde vind je terug in het taxatierapport. Dit rapport is beoordeeld en gevalideerd door het NWWI. Om een NWWI rapport aan te vragen klik op NWWI. Naast NWWI werken wij ook indien gewenst met Taxateurs Unie als validatie instituut.